Dialogmöte med utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Tid och plats

Tid: 2020-11-20 klockan 09:45 - 10:45

Plats: Distans - zoommöte

Ansvarig: Roshan Tofighi

Sista anmälningsdag: är den 18 november 2020


Anmälan är stängd. Vill du vara med? Skicka ett mejl till roshan.tofighi@funktionsratt.se

Barnpopulationen ökar i Sverige. Allt fler barn och unga lever med mer komplexa vårdbehov. Allt fler barn och unga rapporterar om psykisk ohälsa. Och alltför ofta är det upp till närstående att samordna barn och ungas vårdkontakter.

Regeringen utsåg i december 2019 en särskild utredare, barnläkaren Peter Almgren, att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Uppdraget innefattar bland annat förebyggande och främjande insatser för både den fysiska och psykiska hälsan, samt insatser inom den nära vården som kan avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Utredningen ska också överväga möjligheten till ett gemensamt huvudmannaskap för bland annat aktörerna i primärvården, ungdomsmottagningarna och de medicinska delarna av elevhälsan, samt se över samordningsansvaret gentemot andra aktörer.

Uppdraget är på två år och brett formulerat. Några av Funktionsrätt Sveriges medlemsföreningar är representerade i utredningens referensgrupp. Men Peter Almgren ska under en timmes dialogmöte berätta om utredningens arbete för hela Funktionsrätt.

Varmt välkommen med din anmälan till vårt webbinarium.

Medverkande: Peter Almgren, barnläkare och regeringens särskilda utredare

Deltagande: Webbinariet är gratis och du får en länk via mejl. Du kan ställa frågor under mötet via chatt. Vi spelar in webbinariet. En länk till inspelningen kommer att finnas på vår webbplats i efterhand.

Zoom: Du kommer att få en länk till mötet senast dagen innan webbinariet.

Tillgänglighet: Funktionsrätt Sverige har ett samarbete med Södertörns Folkhögskola med ambitionen att erbjuda direkttextning.