Digitalt möte om MR-institutets råd

Tid och plats

Tid: 2023-08-31 klockan 16:00 - 17:00

Plats: Digitalt via Teams

Ansvarig: Mia Ahlgren


Träffa Anna Quarnström och Therese Wappsell, de två representanter som Funktionsrätt Sverige nominerade till rådet för de mänskliga rättigheter. De som anmäler har också möjlighet att delta i en Teamsgrupp med möjlighet att kommunicera mellan möten i rådet (Namn: Nätverk för MR-institutets råd).

Målgrupp: Endast för Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och samarbetsorgan i län och kommuner.

Anmälan sker via den här länken

Preliminär agenda

  • Inledning om rådet för mänskliga rättigheter, rollen i MR-institutet och de 20 ledamöterna
  • Kort presentation av Anna Quarnström och Tess Wappsell.
  • Agendan för det första mötet (som vi hoppas har kommit).
  • Inspel från deltagare – utmaningar och möjligheter med rådet.
  • Fortsatt kontakt efter mötet och i framtiden

Frivillig förberedelse

Pressmeddelande från MR-institutet när rådet utsågs.

MR-institutets information om Rådet för de mänskliga rättigheterna.