Nätverksmöte barn, familj och skola

Tid och plats

Tid: 2020-09-28 klockan 09:00 - 11:00

Plats: På distans - länk kommer

Ansvarig: Monica K McGrath


Nätverket träffar utredningen som ursprungligen hette ’Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan’ U 2020:01 och som nu bytt namn till ’Mer tid till undervisning’.  Målgruppen för åtgärderna är elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan samt nyanlända. Områden som ingår i utredningen är en läxhjälpsgaranti, utökad och delvis obligatorisk lovskola, anpassad och prioriterad timplan, kortare sommarlov för nyanlända samt förlängd skolplikt. Med oss vill utredningen särskilt diskutera särskilt stöd och olika anpassningar kontra läxhjälp och lovskola.

I mån av tid avslutar vi mötet med en avstämning med nätverket om vad som är på gång under hösten.

Varmt välkommen!

Monica K McGrath

OBS: Mötet kommer att genomföras på distans och länk kommer efter anmälan.

 

Inga fält hittades.