Nätverksmöte Jämlik hälsa

Tid och plats

Tid: 2020-10-13 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Roshan Tofighi


Regeringens särskilda utredare Lena Hellberg, har presenterat betänkandet av utredningen ’Sammanhållen kunskapsstyrning, SOU 2020:36’. Utredningens samlade förslag, bedömningar och rekommendationer ska bidra till bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling där staten, regionerna och kommunerna kan arbeta tillsammans motmålen med hälso- och sjukvården och därmed skapa värde för patienten.

Funktionsrätt Sverige kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 9 november. Vi har bett om era synpunkter senast den 19 oktober.

Syftet med mötet är att gemensamt diskutera utredningens förslag och i mån av tid avsluta med en avstämning om vad som är på gång under hösten.

 

Varmt välkommen!

 

Roshan Tofighi

 

OBS: Mötet kommer att genomföras på distans och länk kommer att skickas ut till de som har anmält sig.

Inga fält hittades.