Nätverksmöte om sjuk- och aktivitetsersättningen

Tid och plats

Tid: 2020-12-02 klockan 13:00 - 15:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Annica Nilsson

Sista anmälningsdag: är den 30 november 2020


Varmt välkommen till nätverksmöte den 2 december med nätverken Arbete och Försörjning och Jämlik Hälsa. Inför nästa referensgruppsmöte med den utredning som just nu ser över aktivitets- och sjukersättningen vill vi träffa er och få del av era värdefulla synpunkter och erfarenheter.

I mars påbörjades den utredning av sjuk- och aktivitetsersättningen som pågår till och med den 30 juli 2021. Den leds av Samuel Engblom som är särskild utredare. I april bjöd Funktionsrätt Sverige in Samuel Engblom till ett digitalt möte med nätverket Arbete och försörjning för att berätta om utredningen.

Därefter har utredningen tillsatt en referensgrupp i vilken funktionsrättsrörelsen representeras av bland andra Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, och Jimmie Trevett, styrelseledamot i RSMH och andre vice ordförande i Funktionsrätt Sverige.
Nästa referensgruppsmöte äger rum den 8 december. Inför det vill vi träffa er och få del av era synpunkter och erfarenheter.

Funktionsrätt Sverige har lämnat både muntliga och skriftliga synpunkter till utredningen. Ta gärna del av Funktionsrätt Sverige svar på frågor om regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs mer om uppdraget i utredningens kommittédirektiv ”Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering”, Dir. 2020:31.

Välkomna!

Inga fält hittades.