Nätverksträff för kommunikatörer inom Funktionsrätt Sverige

Tid och plats

Tid: 2023-01-31 klockan 14:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sveriges kansli i Sundbyberg

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige

Sista anmälningsdag: är den 27 januari 2022


Välkommen till en nätverksträff för kommunikatörer på Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund! Temat för den här träffen är hur vi kan stärka funktionsrättsperspektivet i samband med det svenska ordförandeskapet i EU under 2023.

Under det första halvåret 2023 är Sverige åter ordförande för EU:s ministerråd. Funktionsrätt Sverige har arbetat för att Sverige ska stärka funktionsrättsperspektivet under ordförandeskapet. Funktionsrätt Sverige har bland annat fått medel för att planera och förbereda en hybridkonferens under det svenska ordförandeskapet med syftet att främja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.

På nätverksträffen medverkar Mia Ahlgren som ansvarar för vårt arbete med ordförandeskapet. Hon kommer att berätta mer om arbetet och om hur vi kan driva våra frågor tillsammans under halvåret 2023.

Läs gärna mer om det svenska EU-ordförandeskapet och funktionsrätt.

Anmäl ditt deltagande genom att fylla i nedanstående formulär.

Inga fält hittades.