Ny studiecirkelledarutbildning – för cirklar om universell utformning

Tid och plats

Tid: 2021-10-05 klockan 00:00 - 2021-10-13 00:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början

Sista anmälningsdag: är den 25 juni 2021


Vill du hjälpa oss att sprida kunskapen om inkluderande arbetssätt utifrån principen om universell utformning?

Den 5 oktober 2021 startar Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början en studiecirkelledarutbildning i samverkan med ABF.

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill hjälpa till att sprida och utveckla kunskapen om universell utformning inom din organisation eller andra delar av samhället. Begreppet universell utformning definieras i FN:s funktionsrättskonvention och handlar om att göra rätt från början – att utgå från de varierande behov som finns i den mänskliga mångfalden redan när verksamheter och produkter planeras.

De flexibla lösningar som tas fram genom universell utformning ska redan från början kunna användas av så många som möjligt, vilket minskar behovet av särlösningar. Universell utformning kan exempelvis tillämpas vid design och utveckling av bostadsområden, arbetsplatser, skollokaler eller produkter av olika slag.

Studiecirkelledarutbildningen består av fyra träffar på tre timmar vardera under hösten med start den 5 oktober. Sammanlagt blir det 12 utbildningstimmar: 3 timmars introduktion till universell utformning och 9 timmars cirkelledarutbildning med utbildare från ABF på plats.

Utbildningsdagar:

5 oktober
7 oktober
12 oktober
13 oktober

Det blir tretimmarspass på för- eller eftermiddagen, vid samma tidpunkt varje dag. I anmälningsformuläret behöver du uppge vilken tid du föredrar, antingen kl 9-12 eller kl 15-18 på dagarna.

Vi kommer att anordna kursen vid den tid som flertalet föredrar.

Med tanke på pandemin kommer utbildningen att arrangeras på distans via webbkonferensverktyget Zoom. Veckan före utbildningen arrangerar vi ett frivilligt förmöte för de som vill testa tekniken och träffa varandra en stund innan vi kör igång på riktigt.

Vi kommer att ha skrivtolkar som direkttextar vid samtliga utbildningstillfällen.

Anmälan:

Intresset för utbildningen har varit mycket stort. Det finns inga lediga platser kvar i dagsläget, men kontakta Diana Chafik (se nedan) om du vill bli uppskriven på reservlistan.

Kontakt:

Har du frågor kring utbildningen kan du kontakta Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

E-post: diana.chafik@funktionsratt.se