Öppet frukostmöte om genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Tid och plats

Tid: 2021-09-02 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Mia Ahlgren


Välkommen till ett digitalt frukostmöte om genomförande av tillgänglighetsdirektivet.

Den första timmen är ett öppet frukostmöte om själva direktivet och betänkandet med förslaget till genomförande i svensk lag som är ute på remiss.

Efter en kort paus fortsätter vi med ett remissmöte som endast är öppet för funktionsrättsorganisationer.

Frukostmötet kommer att spelas in och laddas upp med undertext på vår Youtubekanal.

Målgrupp: Frukostmötet riktar sig till remissinstanser och andra organisationer som är intresserade av tillgänglighetslagen.

Bild på omslag till SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet

Underlag: Genomförande av tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44

Preliminärt program för frukostmötet (vi öppnar mötet cirka 15 minuter i förväg för dig som vill småprata, eller kolla tekniken).

9.00 Välkommen moderator Diana Chafik

9.05 Introduktion tillgänglighetsdirektivet och genomförande i Sverige.

9.25 EU-kommissionens förslag till standardiseringsbegäran Hans von Axelson, Myndigheten för Delaktighet

9.35 Särskilt yttrande Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

9.45 Panel med inbjudna gäster från olika organisationer

10.00 Slut

Du som har anmält dig får en länk till mötet dagen innan, den 1 september.
Vi öppnar mötet 8.45 för frukostmingel och eventuell teknikkontroll.
Behöver du hjälp med verktyget zoom som vi använder, ange det i formuläret eller kontakta info@funktionsratt.se