Öppet möte om Institutet för mänskliga rättigheters rapport till FN om situationen i Sverige för personer med funktionsnedsättning

Tid och plats

Tid: 2023-02-22 klockan 15:00 - 17:00

Plats: Digitalt via Teams

Ansvarig: Institutet för mänskliga rättigheter

Sista anmälningsdag: är den 18 februari 2023


Institutet för mänskliga rättigheter (IMR) bjuder in till möte med anledning av den alternativrapport institutet ska ta fram till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet är bland annat att diskutera hur funktionsrättsrörelsen och institutet kan samverka i den här processen samt vilka områden som är viktigast att fokusera på.

Målgrupp:
Inbjudan riktar sig till personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem. Deltagarna bör ha ett intresse av att bidra med inspel till Institutets arbete med att ta fram en alternativrapport till CRPD-kommittén inför kommande granskning av Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen.

En länk till mötet skickas ut den 20:e februari till de som anmält sig.

Anmälan:
skickas till emma.melander.borg@mrinstitutet.se.

Inget arvode erbjuds för deltagarna på detta möte. Mötet teckenspråkstolkas. Deltagarna uppmanas att anmäla andra behov av stöd så snart som möjligt. Du som behöver teckenspråkstolkning bör meddela det i anmälan. Det behöver vi veta för att vid behov organisera samtal i mindre grupper.

För mer information, läs inbjudan öppet möte 22 februari CRPD