Ordförandekonferens, dag två av länskonferensen

Tid och plats

Tid: 2022-10-27 klockan 10:00 - 16:00

Plats: Quality Hotel Winn i Haninge

Ansvarig: Nicklas Mårtensson


OBS! Vi tar inte längre emot några anmälningar via den här sidan.

Dag två av läns/regionkonferens för Funktionsrätt Sveriges samarbetsorgan. Syftet är att utbyta kunskap och stärka  samarbetet, både mellan olika län och mellan Funktionsrätt Sverige och länen.

Den andra dagen medverkar även förbundsordförandena i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. En extra möjlighet till kunskapsutbyte alltså!

10.00             Funktionsrätt Sverige samverkan mellan länens samarbetsorgan – riks,
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

10.15             Patientdelaktighet,
Lisbeth Löpare-Johansson Samordnare Nära vård SKR

10.55             Kort paus

11.00             Om Patientföreträdarutbildningen,
Anne Stiernquist, projektledare Funktionsrätt Sverige

11.30             Kort paus

11.35             Om EUPATI,
Eva Helmersson, kommunikatör och projektkoordinator Funktionsrätt Sverige

12.00             Kort paus

12.05             Om Funktionsrättsbyrån,
Ola Linder/Mia Ahlgren/Pia Emanuelsson Funktionsrätt Sverige

12.30             Lunch

13.30             Avslutning av länskonferensen

13.30              ordförandemöte

16.00             Avslutning av ordförandemötet