Partidialog 2 – Om framtidens arbetsliv

Tid och plats

Tid: 2021-03-03 klockan 08:30 - 09:30

Plats: Webbmöte

Ansvarig: Lärandeforum UUA

Sista anmälningsdag: är den 01 mars 2021


Universell Utformning av Arbetsplatser inbjuder till en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet. UUA möter företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Dessa möten sker online och textas.

Medverkande partiföreträdare:
Ciczie Weidby Vänsterpartiet
Martin Ådahl Centerpartiet

Mötet leds av moderator Maria Mattsson Mähl. Företrädare för UUA:s styrgrupp reflekterar och kommenterar, däribland Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

Vad handlar det om?
För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Vi frågar partiföreträdarna:
• Hur vill ert parti utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt?

Välkomna att lyssna på diskussionen och bidra med era frågor och synpunkter till UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Nästa partidialog äger rum den
10 mars, kl 8.30 –9.30
Socialdemokraterna och Moderaterna

Har du frågor? maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser genom
Dolores Kandelin Mogard

 

Anmälan

Länk till anmälningsformulär