Partidialog 3 – Om framtidens arbetsliv

Tid och plats

Tid: 2021-03-10 klockan 08:30 - 09:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig:


Universell Utformning av Arbetsplatser inbjuder till en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet. Vi möter företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Dessa möten sker online och textas.

Medverkande partiföreträdare:
Anna Johansson Socialdemokraterna
Saila Quicklund Moderaterna

Mötet leds av moderator Maria Mattsson Mähl. Företrädare för styrgruppen för UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser reflekterar och kommenterar.

Vad handlar det om?
För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Vi frågar partiföreträdarna:
• Hur vill ert parti utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt?

Välkomna att lyssna på diskussionen och bidra med era frågor och synpunkter till oss på UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Anmäl dig här till Partidialog 3 den 10 mars (senast 9 mars kl 16.00).

Har du frågor? maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser genom
Dolores Kandelin Mogard