Kurs: Personcentrerad vård i praktiken

Tid och plats

Tid: 2021-09-29 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Distanskurs via zoom

Ansvarig: Roshan Tofighi


Anmälan är stängd. Vill du delta? hör av dig till roshan.tofighi@funktionsratt.se

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021

 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska:

  • Få en orientering kring personcentrering och personcentrerad vård (PCV)
  • Ges tillfälle att reflektera över vad PCV innebär för en som person samt som representant för sin organisation.
  • Få förutsättningar för ytterligare spridning inom respektive organisation.

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats i omgångar. Några av de största förändringarna skedde mellan 60-talet och 90-talet då bland annat landstingen (nu regionerna) tog över flera av statens ansvarsområden. Därefter har det inte skett några stora förändringar, förrän nu. En åldrande befolkning med multipla hälsoproblem, omotiverade regionala skillnader i bland annat tillgänglighet, snabba medicinska framsteg och begränsade resurser ställer krav på kostnadskontroll och en omfattande reformering av den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisering.

Samma reformering pågår också internationellt med en strävan mot ett mer integrerat personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten först och främst ska ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. I Sverige har utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” arbetat med att ta fram en gemensam målbild och en färdplan för omstruktureringen av hälso- och sjukvården. Denna omställning ’God och nära vård’ innebär en mer tillgänglig och närmare vård och ett skifte från dagens hälsosystem som är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor.

Kärnan i God och nära vård är alltså ett personcentrerat förhållningssätt. Men vilken nytta har jag som patient av en personcentrerad vård? Hur vet jag om den vård jag får är personcentrerat? Hur ska jag kräva att få personcentrerad vård? Är personcentrerad vård evidensbaserad? Vad säger forskningen? Vad säger etiken?  Vad säger lagstiftningen?

Arrangörer
Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, arrangerar hösten 2021 en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen med olika teman. Kursdeltagare bör gå alla fyra tillfällen. Max fem personer per organisation får anmäla sig. Längden per tillfälle kommer att vara 3 timmar. Varje tillfälle består av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal.

Föreläsningarna kommer att spelas in och läggas upp på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.


Personcentrerad vård i praktiken

Kursprogram:

Introduktion

Tillämpning av personcentrerad vård i olika verksamheter

Personcentrerad suicidprevention

Ulla-Karin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms psykiatri, suicidforskare, författare

Tillämpning av personcentrerad vård i olika verksamheter

Personcentrerad cancervård

Jenny Rundgren, specialistsjuksköterska onkologi, Karolinska universitetssjukhuset

Tillämpning av personcentrerad vård i olika verksamheter

Personcentrerad medicinmottagning

Mahboubeh Goudarzi, specialistsjuksköterska inom medicinsk vård samt forskningskoordinator

Personcentrerad rond

Valdemar Erling, Specialistläkare internmedicin och hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Personcentrerad habilitering

Beatrice Pramle, arbetsterapeut inom barn- och ungdomshabilitering, Region Skåne

Hur jobbar SKR med implementeringen av PCV, ur ett personal/organisation-perspektiv

Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Standardiserade vårdförlopp vs. PCV

Tobias Alfvén, barnläkare, docent Karolinska Institutet, ordförande Svenska Läkarsällskapet

Grupparbete i breakout-rum

Panelsamtal

Avslutning

Glöm inte att anmäla er också till de andra kurstillfällen via Funktionsrätt Sveriges kalendarium:

Kurstema 3. Förutsättningar för att möjliggöra personcentrerad vård. Onsdag 6/10 kl. 13-16.

Kurstema 4. Från forskning om personcentrerad vård till praktisk verklighet. Torsdag 14/10 kl. 13-16.

 

Funktionsrätt Sverige, logga

GPCC, centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet