PSFunk

Tid och plats

Tid: 2023-12-13 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Monica Klasén McGrath


PSFunks logga

Tema: AI och media – tillgänglighet och spegling – risker och möjligheter!

Den kanadensiska forskaren och professorn Jutta Trevianus inleder eftermiddagen med ett föredrag om risker och möjligheter med AI-teknik i media med fokus på spegling av den mänskliga mångfalden och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

En panel med företrädare för funktionsrättsrörelsen och representanter från Public service som jobbar med AI-frågor reflekterar över ämnet.

Dessutom får du ta del av en kort utblick mot Europa och världen kring ny AI-teknik, bland annat avatarer och poddar, som används för ökad tillgänglighet till media.  som används för ökad tillgänglighet till media. Public service presenterar också olika utvecklingsprojekt kring tillgänglighetsarbetet med hjälp av AI-teknik.

Ett panelsamtal om risker, möjligheter och kvalitet avslutar dagen.

Anmälan görs via den här länken

OBS! Länken till själva PS Funk skickas ut dagen före, det vill säga 12/12

Varmt välkomna önskar PS Funk:
Alexandra Björnstjerna Hjelm (SVT)
Danjel Nam (UR)
Fredrik Lorenzoni (SR)
Monica Klasén McGrath (Funktionsrätt Sverige)

Organisationerna som står bakom PSFunk