PSFunk – Funktionsrättsfrågor i höstens val och tillgänglighet i kris

Tid och plats

Tid: 2022-11-23 klockan 13:00 - 16:30

Plats: Sänds via Youtube

Ansvarig: Monica K McGrath

Sista anmälningsdag: är den 16 november 2022


Varmt välkommen till höstens PSFunk-dag!
Som vanligt bjuder dagen in till viktiga samtal, inspel för ökad kunskap och nätverkande. Höstens PSFunk-dag har två viktiga teman, det ena handlar om hur väl media speglade funktionsrättsfrågor under valåret och den andra handlar om digital tillgänglighet vid kris, med utgångspunkt i pinfärsk forskning kring brister och lärdomar från pandemin.  

När: Den 23 november 13.00-16.30 (Fika serveras i pausen)

Var: Sänds från Sveriges Radio (Studio 4), Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Hela programmet sänds direkt och kommer sedan att ligga på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal. Följ sändningen i spelaren nedan!

Del 1 Hur speglade medierna funktionsrättsfrågor under valet 2022?

  • Public service-bolagen presenterar delar av sitt arbete kring tillgänglighet och spegling under valåret.
  • Paneldiskussion kring Funktionsrätt Sveriges färska eftervalsenkät om hur media lyft funktionsrättsfrågor under valrapporteringen.
    Paus

Del 2 Under pandemin blev mycket digitalt. Men hur tillgänglig är viktig information under en samhällskris?

  • I kris är det nödvändigt att samhällsviktig information kommer ut snabbt och oftast i digital form. Forskare och tillgänglighetsexperter presenterar nya rön om hur den digitala tillgängligheten var under pandemin och vilka lärdomar som kan dras. Medverkar gör bland andra Stefan Johansson teknologie doktor och affilierad fakultet vid KTH samt Magnus Eriksson, doktorand och senior forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden i Göteborg.
  • Panelsamtal om digital tillgänglighet och hur man ska nå ut till alla.

Varmt välkommen till höstens PSFunk! Seminariet teckenspråkstolkas och skrivtolkas!

PSFunk dagen är ett årligt dialogseminarium mellan public service-företagen och Funktionsrätt Sverige som syftar till dialog, nätverk och kunskapsutbyte för ett mer kvalitativt public service-utbud om, med och för personer med funktionsnedsättning.

Varmt välkomna önskar arbetsgruppen för PSFunk: Alexandra Björnstjerna Hjelm SVT, Danjel Nam UR, Fredrik Lorenzoni SR och Monica Klasén McGrath Funktionsrätt Sverige.