Referensgruppmöte – projektet Rätt från början

Tid och plats

Tid: 2020-03-25 klockan 14:00 - 15:00

Plats: Webbmöte på distans

Ansvarig: Rätt från början/Diana Chafik, projektledare


Introduktionsmöte för inbjudna deltagare i referensgruppen för projektet Rätt från början.

OBS! På grund situationen kring det nya Coronaviruset kommer mötet att hållas som webbmöte via länk.

Anmälan görs i nedanstående formulär. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare i god tid före mötet via mejl.

 

Preliminärt program

  • Presentation av projektet
  • En lägesrapport om kunskapsläget gällande universell utformning.
  • Diskussion

Om projektet

Projektet Rätt från början startade i januari 2019. Projektet drivs i samverkan med Certec vid Lunds universitet. Det treåriga projektet ska sprida kunskaper och ta fram arbetssätt om universell utformning inom tre områden – bostad, arbetsliv och utbildning.

Syftet med referensgruppen är att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta vidare med universell utformning. Vi kommer att bjuda in olika aktörer under året för att få in flera perspektiv och höja kunskapen om ämnet. Vi vill ta till vara på kunskap och synpunkter hos er i referensgruppen. Referensgruppen är rådgivande.

Vi kommer att träffas ca 4 gånger per år. Vi ser helst att alla deltagare i referensgruppen kan vara med vid flera av dessa möten.

Förslag på kommande datum:

20/5, 16/9 och 6/11

Läs mer om projektet och ta del av vårt material på webbplatsen https://rattfranborjan.nu

https://rattfranborjan.nu

Inga fält hittades.