Remissmöte kring utredningen från Tillgänglighetsdelegationen

Tid och plats

Tid: 2022-08-30 klockan 10:00 - 11:30

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Magnus Andersson


Styrelsemedlemmar och tjänstemän i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund är välkomna till remissmöte om förslagen i slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – den så kallade Tillgänglighetsdelegationen.

Vi har bjudit in regeringens särskilda utredare Gunilla Gunnarsson, ordförande för delegationen, för att berätta om förslagen och svara på frågor.

Mötesupplägg

10.00-10.50 Gunilla Gunnarsson berättar om förslagen och svarar på frågor.
10.50-11.00 Paus
11.00-11.30 Samtal om förslagen

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna. I uppdraget har även ingått att

  • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
    • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
    • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård.
Förslagen är nu ute på remiss och Socialdepartementet vill ha synpunkter senast den 30 september.

Ta del av utredningen Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Anmälan

Vi tar inte längre emot anmälningar.