Remissmöte: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11

Tid och plats

Tid: 2021-05-10 klockan 10:00 - 11:30

Plats: Digitalt via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Ansvarig: Annica Nilsson


Varmt välkomna till remissmöte om förslagen i betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd – och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11). Vi har bjudit in regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren, för att berätta om förslagen och svara på frågor.

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven har haft i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås. I uppdraget ingick även att analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå, samt att analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grund- och gymnasiesärskolan och föreslå en alternativ benämning på skolformerna.

Förslagen är nu på remiss och Utbildningsdepartementet vill ha synpunkter senast den 30 juni 2021.

Mötesupplägg
10.00-10.45 Tommy Lagergren berättar om förslagen och svarar på frågor.
10.45-10.55 Paus
10.55-11.30 Samtal om förslagen

Ta del av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd – och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

 

Inga fält hittades.