Remissmöte om SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig

Tid och plats

Tid: 2023-04-26 klockan 10:00 - 11:30

Plats: Landsvägen 50A eller via länk

Ansvarig: Ola Linder


Huvudmannaskapsutredningen har analyserat och föreslagit hur insatsen personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap.

Sammanfattning av remissen finns att läsa här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 9 juni 2023.

Mötet kommer att vara ett hybridmöte vilket innebär att det även kommer att gå att delta på mötet via länk.

 

 

Inga fält hittades.