Remissmöte om statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag SOU 2022:53

Tid och plats

Tid: 2023-03-09 klockan 10:00 - 11:30

Plats:

Ansvarig: Agneta Söder

Sista anmälningsdag: är den 07 mars 2023


Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan, samt andra alternativ som stärker statens ansvar för skolan utöver att staten blir huvudman.

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Vi bjuder därför in till ett möte får de som är intresserade av att vara en del av arbetet.

Välkomna!

 

Inga fält hittades.