Remissmöte om socialtjänstutredningens förslag

Tid och plats

Tid: 2021-01-12 klockan 13:00 - 15:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mikael Klein


Socialtjänstutredningen har avslutat sitt arbete och lämnat sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) som nu är ute på remiss till den 1 februari 2021. Funktionsrätt Sverige kommer att lämna remissyttrande och anordnar i samarbete med Svensk Socialpolitisk Förening ett seminarium för att fördjupa kunskapen om utredningens förslag.

Inledning
Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Josefine Johansson, ordförande, Svensk Socialpolitisk Förening

Medverkande
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, utredningssekreterare
Gun-Britt Trydegård, forskare äldreomsorg
Christina Söderberg, BRÅ, Fil Lic i Socialt arbete, Barn och unga
Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, moderator

Seminariet är öppet för medlemmar i Svensk Socialpolitisk Förening och medlemmar i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

Zoom-länk skickas ut till anmälda inför seminariet.