Rundabordssamtal om digital tillgänglighet i upphandling

Tid och plats

Tid: 2021-01-28 klockan 15:00 - 16:30

Plats: digitalt möte på zoom

Ansvarig: Mia Ahlgren


Boka in detta tillfälle till inspiration i arbetet med att ställa krav på digital tillgänglighet i upphandling. I rundabordssamtalet deltar såväl svenska som internationella experter och svarar på dina frågor.

Under pandemin har digital information och kommunikation blivit avgörande för kontakter med myndigheter och för att helt enkelt få vardagen att fungera.

Sedan många år tillbaka har krav på tillgänglighet funnits med i lagen om offentlig upphandling. Sverige fick också en särskild rekommendation från FN redan 2014 om att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i alla avtal om offentliga inköp. Den nationella upphandlingsstrategin lyfter universell utformning och tillgänglighet, men många organisationer har fortfarande svårt att hitta rutiner för att ställa tillgänglighetskrav i inköp, inte bara i enstaka.

En fråga är också hur funktionsrättsorganisationer och personer med funktionsnedsättning kan involveras i upphandling av digitala produkter och tjänster på bästa sätt. Under rundabordssamtalet pratar vi om vad som behövs för att tillgänglighet i digitala inköp ska blir regel och inte undantag. Vi får också veta hur det kommande Tillgänglighetsdirektivet påverkar offentlig upphandling.

Syfte: Att hitta hållbara strategier för att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i inköp av digitala produkter och system, baserat på universell utformning och aktiv involvering.

Målgrupp: Mötet riktar sig till beslutsfattare, upphandlare, ansvariga för digital kommunikation i offentlig sektor men också till aktiva inom funktionsrättsrörelsen som är involverade eller intresserade av upphandling och digital tillgänglighet.

Frivillig förberedelse:Tillganglighet-och-universell-utformning-i-upphandling-rev januari-2021

Preliminära hålltider

15.00 Välkommen – Mia Ahlgren Funktionsrätt Sverige

15.10 Internationella trender och goda exempel på digital tillgänglighet och upphandling – James Thurston G3ict

15.20 Företagsnytta med digital tillgänglighet – Stina Biärsjö Microsoft

15.30 Tillgänglighetsdirektivet och offentlig upphandling – Ima Placencia Porrero EU-kommissionen

15.45 Digital tillgänglighet i upphandling i Sverige – Josefine Monfors och Ellionor Triay Strömvall

16.00 – 16.30 Samtal om exempel och vad som behövs för att det systematiska arbetet med digital tillgänglighet i offentliga inköp.

Tillgänglighet och kommunikation under mötet

Deltagande via zoom: När du har registrerat dig får du ett mejl med en länk till zoom. OBS avsändare för mejlet med länken är Webinars IAAP. Om du behöver hjälp med att använda plattformen zoom, skriv det i anmälningsformuläret och ange kontaktuppgifter, eller kontakta mia.ahlgren@funktionsratt.se

Webbinariet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Rundabordssamtalet arrangeras av Funktionsrätt Sverige i samarbete med G3ict och Microsoft. Rundabordssamtalet är en del i en serie om digital tillgänglighet i upphandling som genomförs på EU-nivå, i Spanien, Österrike och Sverige.