Så här kan du som patient bidra till forskningen genom kliniska studier

Tid och plats

Tid: 2024-03-14 klockan 12:00 - 13:00

Plats: Webbinarium via teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sveriges projekt EUPATI Sverige

Sista anmälningsdag: är den 12 mars 2024


Välkommen till ettdigitalt lunchwebbinariumom hur du som patient kan bidra till forskning genom kliniska studier. 

På detta webbinarium kommer vi förklara vad en klinisk studie är. Vi går även igenom nyttan med kliniska studier, samt ger ett par exempel på var man som patient kan hitta olika kliniska studier.  Vi pratar även om patientens roll i forskningen och hur deras deltagande påverkar framtida medicinsk behandling och innovation.    

Målgrupp  

Alla som vill veta mer om patient- och brukarmedverkan i kliniska studier 

Upplägg 

Kort uppdatering om EUPATI Sverige och vad vi gör. Därefter får vi veta mer kliniska studier och även höra från representanter från HICKS (Lif) samt Karolinska Institutet.

Medverkar

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet
Elham Hedayati, docent vid Karolinska institutet, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Sofia-Maria Annell, Junior sakkunnig policy, Lif

Anmälan

Du som anmäler dig får en länk senast dagen före webbinariet.  

Funktionsrätt Sveriges projektEUPATI Sverige, drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.  

Läs mer om EUPATI Sverige här