Samtal om gemensamt agerande i arbetsmarknadspolitiken

Tid och plats

Tid: 2020-10-27 klockan 13:00 - 15:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mikael Klein


I februari ställde vi en gemensam skrivelse från rörelsen till arbetsmarknads­ministern med uppmaningen att regeringen bör göra ett omtag gällande arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning.

Strax därefter bröt Corona-pandemin ut och dialogen med regeringen och samarbetspartierna har stannat upp i den här frågan.

Omställningen av Arbetsförmedlingen fortgår däremot enligt Januariavtalet.

I nästa vecka, den 23/10 ska AF återrapportera till regeringen kring en rad frågor som rör omställningen till en ny myndighet. Nyligen gjorde också AF en återrapport till regeringen kring hur man säkerställer kompetensen inom myndigheten kring arbetssökande med funktionsnedsättning.

 

Till nästkommande möte med Regeringens funktionshindersdelegation den 9 december har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark bjudits in. Hennes medverkan är ännu inte bekräftad.

Vi ser ett behov av att åter samla oss i rörelsen för att diskutera eventuellt gemensamt agerande gentemot regeringen och bjuder här in till ett förutsättningslöst samtal om detta. I den gemensamma debattartikel vi fick publicerad i Tidningen Arbetet för ett år sedan, formulerade vi sex principer som kan ligga till grund för det fortsatta påverkansarbetet: https://arbetet.se/2019/09/17/de-arbetslivsinriktade-stoden-maste-reformeras/

Anmälan till mötet sker via länken nedan, en bekräftelse med möteslänk i verktyget Zoom kommer att sändas ut till de som är anmälda.

Mötet är öppet för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund och andra funktionshindersförbund.

Varmt välkomna!