Seminarium i Almedalen: Rättigheter för personer med funktionsnedsättning – civilsamhällets roll och regeringens ansvar

Tid och plats

Tid: 2024-06-26 klockan 16:00 - 16:40

Plats: Civilsamhällesarenan i Donnerska huset, hörsalen

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige och Funktionsrättsbyrån


Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är på tillbakagång. FN har granskat Sverige och gett rekommendationer om genomförandet av funktionsrättskonventionen. Vad är civilsamhällets roll? Hur tar regeringen sitt ansvar för att säkerställa efterlevnad av funktionsrättskonventionen?

Medverkande:

Pia Emanuelsson, Projektledare, Funktionsrättsbyrån
Patricia Escalante, Jurist, Funktionsrättsbyrån
Nicklas Mårtensson, Ordförande, Funktionsrätt Sverige
Anna Maria Schröder, Kommunikationsansvarig/moderator, Funktionsrätt Sverige
Minna Ljunggren, Statssekreterare hos socialtjänstministern, Regeringskansliet
Karin Sundin, Riksdagsledamot (S) i socialutskottet, Riksdagen

 

Länk till seminariet i Almedalskalendariet