Sex, lust och funktionalitet – erfarenheter från fem funktionsrättsorganisationer

Tid och plats

Tid: 2023-04-27 klockan 09:00 - 15:30

Plats: Facebook live

Ansvarig: Min sexualitet -Min rätt


Välkommen till tre unika samtal där patient-och funktionsrättsorganisationer berättar om hur de arbetat med frågor om sex, lust och njutning! 

I vår kartläggning från 2021 uppgav endast 2 av 5 att de skattade sin sexuella hälsa som god. Detta ville vi ändra på! Därför inleddes samarbeten med tio olika organisationer och hur deras specifika målgrupper kan synliggöra sexualitet och funktionalitet.

  • Hur når man sina medlemmar med information om sex och lust?

Kl. 9.00 – 9.30
Länk: https://fb.me/e/O27z4uE2

I det här frukostsamtalet berättar Psoriasisförbundet, Bröstcancerförbundet och ILCO -tarm uro och stomiförbundet om hur de tillsammans med sina medlemmar tagit fram information som är anpassad och relevant för sina respektive målgrupper.

  • Hur kan funktionsrättsrörelsen samarbeta med den sexualpolitiska rörelse? 

Kl. 12.30 – 13.00
Länk: https://fb.me/e/15MqEMDgb

I det här lunchsamtalet pratar FUB Uppsala/ Relationer som funkar och RFSU Uppsala om hur de samverkat för att stärka den sexuella hälsan för personer med IF och hittat vägar framåt för ett gemensamt arbete.

  • Att hitta metoder för samtal om sex efter övergrepp

Kl. 15.00 – 15.30
Länk: https://fb.me/e/3wu37yaTj

I det sista samtalet delar Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk sina erfarenheter om hur de utvecklat metoder och stöd för att prata om, och skapa kunskap kring, våld och sexuella övergrepp för kvinnor och ickebinära med hörselnedsättning.

Ni tittar på sändningarna direkt på Facebook genom att klicka “kommer” i eventet! 

OBS! 

Alla programpunkter äger rum digitalt samt teckenspråk-och skrivtolkas. De är inspelade och kommer finnas tillgängliga på Funktionsrätt Sveriges hemsida och Youtube efter sändning. 


Samtalen sänds i samarbete med ABF Stockholm. De är ett resultat av Funktionsrätt Sverige och RFSUs gemensamma projekt “Min sexualitet – min rätt”, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Här kan du läsa mer om vad projektet gjort tidigare.