Starkare skydd mot diskriminering

Tid och plats

Tid: 2021-09-10 klockan 13:30 - 14:30

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Mia Ahlgren


Ansikte av kvinna med mörkt brunt långt hår och sidobena
Statsrådet Märta Stenevi Fotograf Kristian Pohl Regeringskansliet

Det har snart gått fyra år sedan riksdagen antog propositionen med mål och inriktning för funktionshinderpolitik. Funktionsrättskonventionen är utgångspunkten för politiken och inriktningen handlar bland annat om att förebygga och motverka diskriminering.

I rapporten Respekt för rättigheter? från december 2019 kom civilsamhället med förslag om att stärka skyddet mot diskriminering för att Sverige ska uppfylla konventionen. På detta webbinarium tittar vi på nuläget. Vad har egentligen hänt och vad är på gång?
Hur kan skyddet mot diskriminering stärkas konkret?

Program

Moderator: Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

13.30 Introduktion om konventionen och Respekt för rättigheter?

Diskriminering – nuläget i Sverige och EU

Rekommendationerna  från civilsamhället

Ola Linder, jurist Independent Living Institute
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

14.00 Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige hälsar välkommen till
Märta Stenevi, minister med ansvar för mänskliga rättigheter och diskriminering, om regeringens arbete på området.

14.15 Frågor och svar om stärkt skydd och förebyggande aktiva åtgärder.

14.25 Avslutande ord.

14.30 Slut

Frivillig förberedelse:
Om diskriminering i rapporten Respekt för rättigheter

Inspelat webbinarium med fördjupning om diskriminering – allmän kommentar 6 del 1 och del 2 från 2 juli

 

Digital plattform:

Du som anmäler dig kommer att få en länk till zoom, senast 9 september. Om du inte har använt plattformen zoom tidigare, eller har frågor om teknik skriv det i anmälan, eller kontakta info@funktionsratt.se i förväg.

Anmälan är nu stängd. Kontakta lotta.lowenstrom@funktionsratt.se för information om länk till mötet.