Tillsammans för bättre hälsa – Hur kan patientföreträdare stärka den svenska innovationskraften?

Tid och plats

Tid: 2021-10-20 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Roshan Tofighi


Anmälan är stängd. Vid frågor, kontakta roshan.tofighi@funktionsratt.se

Engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor kan ske på många olika sätt. Att vara medlem i en patientorganisation kan leda vidare till många uppdrag och samarbeten. Svensk life science ska bygga på samverkan och samskapande. Om man inte får med mottagarna av vården i det arbetet kan det bli svårt att hamna rätt och resultatet blir lidande.

Under en timme vill Funktionsrätt Sverige tillsammans med Swelife och Medtech4Health ge er nya tankar och idéer om hur ni kan delta i samskapandet av framtidens vård!

 • Introduktion
 • Innovationsekosystemet
 • SIPar med hälsa i fokus
 1. Medtech4Health
 2. Swelife
 • Hur kan vi samarbeta?
 1. Inspiration från ett innovationsprojekt – användarmedverkan
 • Utlysningar
 1. Kompetensförstärkning i små företag
 2. Samverkansutlysningen
 3. Innovatörer i Vård och omsorg
 4. Kompetensutveckling
 • Strategiska projekt
 1. EUPATI
 2. Patientföreträdarutbildning

 

Webbinariet kommer att spelas in och läggas upp på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

Kontakt:

Har du frågor kring webbinariet kan du kontakta Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige.

E-post: roshan.tofighi@funktionsratt.se