Universell Utformning av Arbetsplatser inbjuder till en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet

Tid och plats

Tid: 2021-02-10 klockan 08:00 - 09:45

Plats: Distansmöte

Ansvarig:

Sista anmälningsdag: är den 07 februari 2021


Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser möter företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Dessa möten sker online och textas.

Medverkande partiföreträdare:
Leila Ali Elmi Miljöpartiet
Sofia Damm Kristdemokraterna
Arman Teimouri Liberalerna

Mötet leds av moderator Maria Mattson Mähl. Företrädare för styrgruppen för UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser, däribland Mikael Klein Funktionsrätt Sverige, reflekterar och kommenterar.

Vad handlar det om?
För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Vi frågar partiföreträdarna:
• Hur vill ert parti utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt?

Välkomna att lyssna på diskussionen och bidra med era frågor och synpunkter till oss på UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Anmäl dig här till Partidialog nr 1 den 10 februari (senast 7 februari)

Nästkommande partidialoger:
3 mars kl 8.30 – 9.30
Vänsterpartiet och Centerpartiet

10 mars, kl 8.30 –9.30
Socialdemokraterna och Moderaterna

Har du frågor? maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser genom
Dolores Kandelin Mogard