Webbinarium: Vad kan techjättarna lära oss om inkluderande design?

Tid och plats

Tid: 2021-12-16 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början


Behovet av digital tillgänglighet är högaktuellt inom alla samhällsområden. Nästa sommar införs bindande tillgänglighetskrav för en lång rad IT-tjänster i hela EU, även i Sverige – bland annat för e-handel, e-böcker och biljettförsäljning.

Hur är läget när det gäller IT-tillgänglighet i Sverige? Hur kan offentliga aktörer och företag i Sverige bli bättre på IT-tillgänglighet?

IT-jättarna har länge använt metoder för inkluderande design och användarinvolvering. Vad kan vi lära av deras arbete?

Webbinariet inleds med en presentation av projektet Rätt från börjans arbete med användarinvolvering och projektets processtöd för designprocesser med användaren i centrum.

Medverkande:

Mia Ahlgren, utredare, Funktionsrätt Sverige
Stina Biärsjö, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Microsoft Sverige
Tommy Olsson, specialist inom digital inkludering på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
Hampus Sethfors, specialist på tillgänglighet, användbarhet och interaktionsdesign, Axess Lab

Moderator: Diana Chafik, Funktionsrätt Sverige