Kurs: Förutsättningar för att möjliggöra personcentrerad vård

Tid och plats

Tid: 2021-10-06 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Distanskurs via zoom

Ansvarig: Roshan Tofighi


Vi tar inte längre emot anmälningar till det här utbildningstillfället.

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021

Utbildningen syftar till att deltagarna ska:

  • Få en orientering kring personcentrering och personcentrerad vård (PCV)
  • Ges tillfälle att reflektera över vad PCV innebär för en som person samt som representant för sin organisation.
  • Få förutsättningar för ytterligare spridning inom respektive organisation.

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats i omgångar. Några av de största förändringarna skedde mellan 60-talet och 90-talet då bland annat landstingen (nu regionerna) tog över flera av statens ansvarsområden. Därefter har det inte skett några stora förändringar, förrän nu. En åldrande befolkning med multipla hälsoproblem, omotiverade regionala skillnader i bland annat tillgänglighet, snabba medicinska framsteg och begränsade resurser ställer krav på kostnadskontroll och en omfattande reformering av den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisering.

Samma reformering pågår också internationellt med en strävan mot ett mer integrerat personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten först och främst ska ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. I Sverige har utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” arbetat med att ta fram en gemensam målbild och en färdplan för omstruktureringen av hälso- och sjukvården. Denna omställning ’God och nära vård’ innebär en mer tillgänglig och närmare vård och ett skifte från dagens hälsosystem som är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor.

Kärnan i God och nära vård är alltså ett personcentrerat förhållningssätt. Men vilken nytta har jag som patient av en personcentrerad vård? Hur vet jag om den vård jag får är personcentrerat? Hur ska jag kräva att få personcentrerad vård? Är personcentrerad vård evidensbaserad? Vad säger forskningen? Vad säger etiken?  Vad säger lagstiftningen?

Arrangörer

Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, arrangerar hösten 2021 en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen med olika teman. Kursdeltagare bör gå alla fyra tillfällen. Max fem personer per organisation får anmäla sig. Längden per tillfälle kommer att vara 3 timmar. Varje tillfälle består av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal.

Föreläsningarna kommer att spelas in och läggas upp på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

 

Förutsättningar för att möjliggöra personcentrerad vård

Kursprogram:

Introduktion

Vilka lagar har koppling till PCV? 

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

Ulf Petrusson, professor i juridik Göteborgs universitet, projektledare GPCC

Patientlagen – fortfarande en lag utan genomslag?

Ida Nyström, projektledare/utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

IT-system, journal och samordning

Personcentrerad vårddokumentation

Birgit Heckemann, PhD, sjuksköterska, projektledare GPCC

En sammanhållen journal

Max Herulf, MD PhD, utredare E-hälsomyndigheten

Integrerad patientdata

Markus Lingman, överläkare, strateg Hallands sjukhusledning, Årets AI-svensk 2020

Implementering/ införande och tillsyn

Socialstyrelsens stöd till omställningen till en god och nära vård – med fokus på uppföljning och personcentrerad vård

Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd Socialstyrelsen

Hur möjliggörs införandet av PCV i Sverige?

Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Grupparbete i breakout-rum

Panelsamtal

Avslutning

Glöm inte att anmäla er också till det sista kurstillfället via Funktionsrätt Sveriges kalendarium:

Kurstema 4. Från forskning om personcentrerad vård till praktisk verklighet. Torsdag 14/10 kl. 13-16.

Funktionsrätt Sverige, logga

GPCC, centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet