Välkommen till ett digitalt möte med Yrkesvuxutredningen (U2022:05)

Tid och plats

Tid: 2023-03-14 klockan 15:00 - 16:00

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Agneta Söder

Sista anmälningsdag: är den 12 mars 2023


En särskild utredare ska se över hur i första hand yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera om bestämmelserna för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) är ändamålsenliga för bl.a. de mål och syften som finns med den satsning som gjorts på utbildningen och för olika elevgruppers behov och förutsättningar,
  • undersöka och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma mer långsiktighet och förutsägbarhet när det gäller statens finansiering av yrkesutbildning inom komvux,
  • ta ställning till om det bör införas möjligheter till riksrekrytering till vissa sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux, och i så fall föreslå när en utbildning får vara riksrekryterande och hur en riksrekryterande utbildning ska beslutas,
  • se över ordningen för prövning i komvux, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

länk till mötet skickas ut dagen före.

Inga fält hittades.