Välkommen till ett riksdagsseminarium om föräldraskap på (o)lika villkor den 8 december!

Tid och plats

Tid: 2022-12-08 klockan 13:00 - 14:00

Plats: Sveriges Riksdag, Mittpoolen, entré Riksgatan 2, Stockholm

Ansvarig: Hanna Öfors, 08-546 404 30, hanna.ofors@funktionsratt.se

Sista anmälningsdag: är den 05 december 2022


Logga med texten Min sexualitet min rätt

I Sverige är tvångssterilisering och äktenskapsförbud för personer med funktionsnedsättning avskaffat sedan många år. Trots det vittnar personer med funktionsnedsättning om en vardag som fortfarande är full av fördomar, och om ett samhälle som är otillgängligt och bitvis exkluderande för personer med funktionsnedsättning kopplat till familjebildning och föräldraskap.

På internationella funktionshinderdagen den 3 december släpper RFSU och Funktionsrätt rapporten “Föräldraskap på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige”. I personliga intervjuer berättar personer med egen erfarenhet om hur samhällets brist på kunskap gör att rätt insatser inte inte sätts in när de väljer att skaffa barn.

Den 8 december ordnas ett riksdagsseminarium där rapporten presenteras av rapportförfattare Hanna Gerdes, följt av en diskussion mellan fyra riksdagsledamöter.

 

Tid: 8 december 2022, klockan 13 – 14

13.00-13.20: Presentation av rapportförfattare Hanna Gerdes

13.20-14.00: Panelsamtal om funktionsnedsättning och föräldraskap med Ulrika Westerlund (MP), Yasmine Bladelius (S), Malin Danielsson (L), och Malin Höglund (M).

 

Plats: Mittpoolen, entré Riksgatan 2, Stockholm

Anmälan: Senast 5 december till minsexualitet@funktionsratt.se

Kontakt: Hanna Öfors, 08-546 404 30, hanna.ofors@funktionsratt.se