Välkommen till samtal med språkröret Märta Stenevi!

Tid och plats

Tid: 2022-03-22 klockan 09:00 - 09:30

Plats: Distansmöte via zoom

Ansvarig: Nicklas Mårtensson


Bilden visar Märta SteneviAnmälningsformuläret är stängt, vill du delta? Mejla marre.ahlsen@funktionsratt.se

Under mars och april arrangerar Funktionsrätt Sverige en serie samtal med partiledarna för våra riksdagspartier. Vi är nyfikna på var de står i våra viktiga funktionsrättsfrågor, men också vad vi kan förvänta av respektive parti i regeringsställning. Under samtalen kommer vi att ställa frågor som utgår från rätten till jämlik hälsa – vi kommer att samtala om hälso- och sjukvård, men även om utbildning, arbete och rättssäkerhet.

Den 22 mars klockan 9.00 är det dags för Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

I valet 2022 kommer Funktionsrätt Sverige särskilt att sätta fokus på arbetet för en jämlik hälsa. Nästan var fjärde person i den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

En jämlik och personcentrerad vård, där alla människor får samma goda tillgång till diagnostik och behandling, skapar viktiga förutsättningar för en jämlik hälsa. Men för att hälsan ska bli jämlik krävs också trygghet och rättvisa, fungerande skola och utbildning, inkluderande arbetsmarknad och trygg ekonomi för alla. Samtliga faktorer som påverkar hälsan är också centrala i FN:s funktionsrättskonvention. Så länge rättigheterna inte efterföljs kommer inte heller hälsan i landet att vara jämlik, det hänger ihop.

Under partiledarsamtalen kommer vi därför att diskutera hälso- och sjukvård, men även frågor kring utbildning, arbetsliv, försörjning och andra faktorer med avgörande betydelse för livsvillkoren.

Foto: Joel Nilsson

Moderator är Gabriella Ahlström, journalist och författare.

På grund av pandemin kommer samtalen att arrangeras digitalt i Zoom. Partiledarsamtalen livetextas av skrivtolkar och teckenspråkstolkas med stöd av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Alla samtal kommer också att spelas in och finnas tillgängliga i efterhand via våra kanaler.