Webbinarium: Funktionsrätt, klimatkris och en rättvis omställning

Tid och plats

Tid: 2023-09-20 klockan 11:00 - 12:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Annica Nilsson


Den globala uppvärmningen hotar livsbetingelserna på jorden, grundläggande mänskliga rättigheter och vår välfärd. Alla drabbas, men personer med funktionsnedsättning riskerar att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna, vilket också har påpekats av FN. Trots detta är vi sällan involverade i samtal och beslut som handlar om klimatkrisen och hur samhället ska ställa om.

Dagens akuta läge kräver en omedelbar omställning till ett hållbart samhälle. Omställningen behöver vara rättvis, främja jämlikhet och uppfylla löftet i Agenda 2030 om att inte lämna någon utanför. Den behöver vara klimaträttvis – men vad innebär detta ur ett funktionsrättsperspektiv? Hur påverkar klimatkrisen arbetet för mänskliga rättigheter och vad behöver göras för att ingen ska lämnas utanför när samhället ställer om?

Välkommen till ett webbinarium som belyser funktionsrättsliga perspektiv på klimatförändringarna och den omställning som behövs.

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sverige och ingår i en aktionsvecka för social och klimaträttvisa, Week of action for social and climate justice, som pågår 15–22 september.

Medverkande: Annica Nilsson, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

Preliminärt program:

11.00-11.05 Inledning
11.05-11.45 Föreläsning, Annica Nilsson
11.45-12.00 Frågor och diskussion

Anslut till webbinariet (Vi startar cirka kl 10.45)