Webbinarium: Tillgänglighet enligt Funktionsrättskonventionen

Tid och plats

Tid: 2020-10-27 klockan 09:15 - 11:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/ Projektet Rätt från början


Boka dagen om du vill fördjupa dig i vad tillgänglighet är enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN har tagit fram en allmän kommentar 2 för att förklara vad artikel 9 om tillgänglighet innebär. FN förklarar också hur universell utformning ska förstås och tillämpas.

Webbinariet ingår i en serie som utgår från rapporten Respekt för rättigheter?

Målgrupp: Alla som är intresserade av rättigheter för personer med funktionsnedsättning är välkomnas. Vi riktar oss i första hand till er som står bakom rapporten och vill bidra till att innehållet används för att driva på förslagen som lämnas.

Syfte: Att fördjupa kunskapen om tillgänglighet enligt konventionen

Medverkande: Ola Linder, jurist, Independent Living Institute, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Projektet Rätt från början

Deltagande: Webbinariet är gratis och du får en länk via mejl. Du kan ställa frågor under mötet via chatt. Vi spelar in webbinariet. En länk till inspelningen kommer att finnas på vår webbplats i efterhand.

Zoom: Du kommer att få en länk till mötet senast dagen innan webbinariet.
Du behöver inte ladda hem något program. Verktyget zoom är webbaserat (finns också som app). Vi rekommenderar anslutning via dator. Klicka på Join audio by computer när det dyker upp på din skärm. Vi öppnar mötet senast 9.00. En person kommer att svara på frågor via chatt.

Tillgänglighet: Funktionsrätt Sverige har ett samarbete med Södertörns Folkhögskola med ambitionen att erbjuda direkttextning.

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sverige och projektet Rätt från början i samarbete med Independent Living Institute

Inga fält hittades.