Webbinarium: Ett år med pandemi – vad har vi lärt oss?

Tid och plats

Tid: 2021-03-24 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början/ UUA


– Hur utformar vi ett framtida arbetsliv där ingen behöver lämnas utanför?

Ett år har passerat sedan pandemin i grunden förändrade vardagen för oss alla – inte minst i arbetslivet. Vilka lärdomar kan dras av detta första år?

Medverkande:

Linda Widar, arbetsmiljöforskare Högskolan i Gävle
Eric Donell, vice ordförande för Riksförbundet Attention

En person sitter och arbetar vid datorn

De nya utmaningarna i vardagen har varierat för olika människor, men behovet av att snabbt skapa nya inkluderande lösningar har blivit tydliga – både arbetsmiljömässigt och organisatoriskt.

För många människor har hemarbetet inneburit nya möjligheter, medan andra upplevt nya hinder i form av otillgängliga IT – lösningar eller den ofta påtalade svårigheten att arbetsleda och coacha sig själv – särskilt när det behöver göras i den egna bostaden.

Hur kan vi utforma vi ett hållbart arbetsliv där ingen behöver lämnas utanför? Ett sätt är att starta från insikten att det som är viktigt för några oftast är bra för alla.

I det här webbinariet närmar vi oss frågan från olika perspektiv med utgångspunkt i principen om universell utformning, som handlar om att utforma samhället och arbetslivet utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Tillgänglighet

Webbinariet direkttextas av skrivtolk.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av Lärandeforum UUA – Universell utformning av Arbetsplatser, i samverkan med Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början.

OBS! Vi tar inte längre emot anmälningar.

Loggor Rätt från början Arvsfonden UUA och Socialfonden