Webbinarium: EU, demokrati och funktionsrätt

Tid och plats

Tid: 2023-05-29 klockan 08:30 - 09:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mia Ahlgren/Funktionsrätt Sverige


Bakgrund

Om cirka ett år är det dags att rösta i valet till Europaparlamentet. Den 23 maj i år samlades cirka 600 personer från den europeiska funktionsrättsrörelsen parlamentets plenisal i Bryssel för att anta ett manifest inför valet. Tillsammans med ledare för EU diskuterar rörelsen en inkluderande framtid för personer med funktionsnedsättning i Europa.

EU har liksom Sverige och totalt 186 stater antagit Funktionsrättskonventionen där rätten till aktiv involvering i beslut ingår för företrädarorganisationer. I övervakningsmekanismen av konventionen inom EU ingår funktionsrättsrörelsen, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, EU:s ombudsman och Europaparlamentet.

I den europeiska lagstiftningsprocessen bidrar civilsamhället aktivt i hela processen från idé till ändringsförslag i parlamentet. Men genomförandet av direktiv i medlemsländer kan se olika ut. Ett aktuellt exempel är den europeiska tillgänglighetslagen.

Frågeställningar

Hur fungerar det demokratiska inflytande i lagstiftnings- och policybeslut ut i EU i förhållande till ”aktiv involvering i beslut”?
Vilken roll har EU-nämnden i processen?

Hur är funktionsrättsrörelsen involverad i processerna i Sverige kring EU-lagstiftning och genomförande?

Hur kan det demokratiska inflytandet stärkas? Vad kan vi lära av den europeiska lagstiftningsprocessen när det gäller inflytande från civilsamhället?

Programpunkter

  • Inledning EU, demokrati och funktionsrätt med fokus på inflytande i processen.
  • Europarlamentet för personer med funktionsnedsättning 2023
  • Nationellt arbete under lagstiftningsprocessen i EU och genomförande i Sverige
  • EU-nämndens roll
  • Samtal om åtgärder för att stärka demokratiskt inflytande i kedjan från EU till implementering i Sverige

Medverkande bland andra

Matilda Ernkrans, Riksdagens EU-nämnd
Ulrika Westerlund, Riksdagens socialutskott
Marina Carlsson, Delegationsledare svenska delegationen till Europaparlamentet
Fler personer är inbjudna vi fyller på listan.

Frivillig förberedelse

Agenda för femte Europaparlamentet 23 maj 2023

Disability Intergroup i Europaparlamentet

Politisk kalender inför valet till Europaparlamentet 9 juni 2024

Riksdagens EU-arbete  och EU-nämndens arbete

Funktionsrätt Sveriges arbete under svenska ordförandeskapet i EU