Webbinarium: Diskriminering enligt Funktionsrättkonventionen – allmän kommentar 6

Tid och plats

Tid: 2020-07-02 klockan 09:15 - 11:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mia Ahlgren


Boka dagen om du vill veta mer om hur Funktionsrättskonventionen bidrar till utveckling av jämlikhetsbegreppet! 

Övervakningskommittén för Funktionsrättskonventionen har tagit fram allmänna kommentarer för att hjälpa stater att förstå och fullgöra åtaganden. Forskaren och tidigare ordförande för kommittén, Theresia Degener är huvudförfattare till allmän kommentar 6 om diskriminering. Genom den allmänna kommentaren etableras det som kallas inkluderande jämlikhet (inclusive equality)

Målgrupp: Mötet riktar sig i första hand till anti-diskrimineringsbyråer, funktionsrättsorganisationer och organisationer som står bakom rapporten Respekt för rättigheter?

Syfte: Att fördjupa kunskapen om det utvecklade jämlikhetsbegreppet och diskriminering i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande: Susanne Berg, ordförande Disability Rights Defenders Sweden (tidigare kallad föreningen Lagen som verktyg), Ola Linder Independent, jurist Living Institute, Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet (samt medverkande i referensgruppen för Artikel 19 som verktyg) och Carin Apelmo, Göteborgs Rättighetscenter.
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige är moderator.

Frivillig förberedelse: Läs en sammanfattning på svenska av den allmänna kommentaren 6 (eller originalet på engelska. Titta gärna på webbinariet om respekt för rättigheter tema lag.
Det finns även en rapport om de första 10 åren med konventionen (på engelska) som är mycket läsvärd.

Deltagande på distans via zoom: Du kommer att få en länk till mötet senast dagen innan mötet. Verktyget zoom är webbaserat  och finns som app. Vi rekommenderar anslutning via dator. Klicka på Join audio by computer när det dyker upp på din skärm. Vi öppnar mötet senast 9.00. En person kommer att svara på frågor via chatt.

Om du behöver hjälp med att använda plattformen zoom, skriv det i anmälningsformuläret och ange kontaktuppgifter.

Webbinariet arrangeras av Independent Living Institute i samarbete med Funktionsrätt Sverige och Disability Rights Defenders Sweden (tidigare föreningen Lagen som verktyg).