Webbinarium: Aktiv involvering i beslut och övervakning enligt Funktionsrättskonventionen

Tid och plats

Tid: 2020-08-25 klockan 09:15 - 11:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mia Ahlgren


Vill du delta? Mejla mia.ahlgren@funktionsratt.se så får du en länk.

Boka dagen för att veta mer om aktiv involvering i beslutsprocesser och övervakning av konventionen, allmän kommentar 7 om artikel 4.3 och 33 .3.

Övervakningskommittén för Funktionsrättskonventionen har tagit fram allmänna kommentarer för att hjälpa stater att förstå och fullgöra åtaganden. När konventionen togs fram var rättighetsbärarna – personer med funktionsnedsättning genom deras organisationer från hela världen med i processen.

”Resultatet blev ett banbrytande fördrag om mänskliga rättigheter som etablerade människorättsmodellen av funktionshinder. Det faktiska och meningsfulla deltagandet från personer med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem, ligger således i konventionens kärna. ”

Målgrupp: Mötet riktar sig i första hand till funktionsrättsorganisationer och organisationer som står bakom rapporten Respekt för rättigheter?

Syfte: Att fördjupa kunskapen om rätt till aktiv involvering i beslut och övervakning i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande: Andrea Bondesson, jurist, Elisabeth Abiri, Emerga och Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige med flera Webbinariet leds av Ola Linder, Independent Living Institute.

Preliminära hålltider:
9.15 Välkommen – Ola Linder
9.25 Presentation allmän kommentar 7 beslutsprocesser – Andrea Bondesson
9.40 Frågor
9.45 Deltagande som en mänsklig rättighet  – Elisabeth Abiri
9.55 Frågor

10.00 PAUS

10.15 Enkät om aktiv involvering – hur fungerar samråd? – Mia Ahlgren
10.20 Erfarenheter från nationell, regional och kommunal nivå – Elisabeth Wallenius, Abbas Haghjo och Pia Emanuelsson.
10.30 Diskussion
10.55 Avrundning Ola Linder
11.00 Slut

Frivillig förberedelse: Läs mer om den allmänna kommentaren 7  (original på engelska). Sammanfattning och preliminär översättning till svenska som kan laddas ned.

Deltagande på distans via zoom: Du får en länk till mötet senast dagen innan mötet.
Du behöver inte ladda hem något program. Verktyget zoom är webbaserat och finns som app. Vi rekommenderar anslutning via dator. Klicka på Join audio by computer när det dyker upp på din skärm. Vi öppnar mötet senast 9.00 så att det finns tid att stämma av tekniken.

Webbinariet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Om du behöver hjälp med att använda plattformen zoom, skriv det i anmälningsformuläret och ange kontaktuppgifter.

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Independent Living Institute