Webbinarium: Hur kan universell utformning bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Tid och plats

Tid: 2020-06-16 klockan 09:15 - 2020-05-16 10:00

Plats: Webbmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början


Webbinariet är fullsatt, så det går inte längre att anmäla sig.

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till ett webbinarium tillsammans med Certec vid Lunds tekniska högskola. Vi berättar om universell utformning som ett konkret verktyg i arbetet för ett mer inkluderande samhälle och en möjlighet att leva upp till löftet i Agenda 2030 om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Universell utformning handlar om att ta in ett mångfaldsperspektiv redan när verksamheter planeras. Då blir också behovet av särlösningar mindre.

I det här webbinariet tar vi bland annat avstamp ifrån en nulägesrapport om universell utformning som Rätt från början presenterade i början av året. Fokuset i rapporten ligger på tre samhällsområden – bostad, arbetsliv och utbildning. Vid seminariet går vi igenom vilka övergripande möjligheter och utmaningar vi ser för universell utformning och möjligheten att få igång inkluderande processer inom de tre områdena:

  • Inom arbetslivsområdet pågår en parallell satsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Vasakronan och andra viktiga aktörer inom arbetslivet.
  • Inom utbildningsområdet finns ramverket UDL, universell design för lärande, som börjat implementeras i svenska skolor.
  • Rätt från början samarbetar med Ikano bostad och andra branschaktörer för att utveckla kunskapen om universell utformning kopplat till bostad och bostadsmarknad.

Medverkande: (uppdateras)

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början
Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds tekniska högskola
Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds tekniska högskola

Emil Erdtman, doktorand vid Certec och projektmedarbetare i Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början

Vi uppdaterar med program och eventuellt ytterligare medverkande.

Anmälan görs via nedanstående formulär. Webbinariet arrangeras via webbmötesverktyget Zoom och kommer att livetextas.

Om du undrar över något kring webbinariet kan du kontakta Rätt från börjans projektledare Diana Chafik:
E-post diana.chafik@funktionsratt.se.

 

 

 

Funktionsrätt Sveriges logga