Webbinarium i samverkan med Smer: En mer inkluderande krisberedskap – nuläget

Tid och plats

Tid: 2021-01-26 klockan 09:30 - 10:30

Plats: Distans - zoommöte

Ansvarig: Monica K McGrath


Smer och Funktionsrätt Sverige arrangerar tre webbinarier, den 25, 26 och 27 januari 2021, med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska problem som väckts för i samband med coronapandemin.

Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel

26 januari, kl. 9.30-10.30

En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Cornapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro för dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre? Vilka etiska problem är centrala?

Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan. Webbinarerna kommer att direkttextas. Anmäl behov av teckenspråkstolk direkt till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

Till program och anmälan