Webbinarium i samverkan med Smer: En mer inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

Tid och plats

Tid: 2021-01-27 klockan 09:30 - 10:30

Plats: Distans - zoommöte

Ansvarig: Monica K McGrath


Smer och Funktionsrätt Sverige arrangerar tre webbinarier, den 25, 26 och 27 januari 2021, med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska problem som väckts för i samband med coronapandemin.

En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

27 januari, kl. 9.30-10.30

Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten?

Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan. Webbinarerna kommer att direkttextas. Anmäl behov av teckenspråkstolk direkt till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.s

Till program och anmälan