Webbinarium i samverkan med Smer: En mer inkluderande krisberedskap – det akuta läget

Tid och plats

Tid: 2021-01-25 klockan 09:30 - 10:30

Plats: Distans - zoommöte

Ansvarig: Monica K McGrath


Smer och Funktionsrätt Sverige arrangerar tre webbinarier, den 25, 26 och 27 januari 2021, med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska problem som väckts för i samband med coronapandemin.

Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

25 januari, kl. 9.30-10.30

Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden?

Till program och anmälan

Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan. Webbinarerna kommer att direkttextas. Anmäl behov av teckenspråkstolk direkt till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se