Inför EU-valet: Hur vill partierna driva funktionsrättsfrågor i Europa?

Tid och plats

Tid: 2024-04-26 klockan 11:30 - 12:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Mia Ahlgren


Valet till Europaparlamentet berör oss alla, och särskilt personer med funktionsnedsättning. EU har antagit funktionsrättskonventionen och hänvisar till den i flera lagar, vilket sällan görs i den nationella lagstiftningsprocessen i Sverige. Passagerarrättigheter för personer med funktionsnedsättning, lagstiftning kring tillgängliga webbplatser och tillgänglighetslagen som kommer ställa krav på e-handel mm till nytta för konsumenter i Europa är några exempel.

I maj 2023 intog representanter för funktionsrättsrörelsen i Europaparlamentet i Bryssel  och antog ett gemensamt valmanifest. Funktionsrätt Sverige har valt ut fem frågor från manifestet och skickat en valenkät till alla riksdagspartier. På webbinariet pratar vi om europaparlamentarikernas roll och samarbete kring funktionsrättsfrågor. Vi presenterar en valanalys och diskuterar resultatet tillsammans.

Syfte: Öka kunskapen om Europaparlamentet och arbetet med funktionsrättsfrågor. Engagera till att fler röstar i valet den 9 juni.

Målgrupp: Alla som vill lära sig mer om det EU:s roll när det gäller funktionsrätt och vill bidra till att fler använder sin rösträtt.

Preliminära punkter på agendan

  • Europaparlamentarikers roll. Politiska grupper.
  • Europaparlamentets samarbete kring funktionsrättsfrågor och roll i övervakning av konventionen. Marie Denninghaus, European Disability Forum.
  • Presentation av resultatet av vår valenkät.

Detta webbinarium kan med fördel ses som en förberedelse inför valdebatten med kandidater till Europaparlamentet från de större politiska grupperna i Europaparlamentet den 3 maj.

Webbinariet kommer att ha automatisk undertext.
Länk till sändningen skickas senast en dag innan genomförande.

Mer information om medverkande kommer.