Webbinarium MR-dagarna: Respekt för rättigheter – i hela landet?

Tid och plats

Tid: 2021-04-20 klockan 10:30 - 11:30

Plats: Webbinarium MR-dagarna

Ansvarig:


Respekt för rättigheter – i hela landet? Trots kritik från FN om lokala olikheter och rekommendationer om obligatorisk uppföljning av Funktionsrättskonventionen i hela landet, så har Sverige svårt med lokala indikatorer. Uppdelad data för personer med funktionsnedsättning saknas också i den nationella uppföljningen av Agenda 2030. Vi tar avstamp i civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. Rapporten ”Respekt för rättigheter?” som 110 organisationer står bakom visar bland annat att din bostadsort kan vara avgörande för om du får dina rättigheter tillgodosedda. Vi diskuterar orsaker och lösningar med bland andra Carola Gunnarsson, vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

Köp biljett på mrdagarna.nu. Det går inte att köpa biljett till enbart ett webbinarium, biljetten gäller för alla tre dagarna.

Webbinariet kommer en vecka senare att läggas upp på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal