Vad anser FN att Sverige behöver göra 2024 och framåt för att leva upp till konventionen?

Tid och plats

Tid: 2024-04-04 klockan 14:00 - 15:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mia Ahlgren/Funktionsrätt Sverige


Den 11-12 mars träffade regeringen FN:s övervakningskommitté för att få hjälp att genomföra åtaganden i funktionsrättskonventionen. Den 4 april kommer FN ha publicerat färska rekommendationer som vi vill sprida och diskutera. Det är många som har engagerat sig i granskningsprocessen och ser med stor förväntan på att rekommendationerna kommer att omsättas till reformer och handling.

Det har gått tio år sedan Sverige fick de första rekommendationerna från FN. När civilsamhället har följt upp vad som hänt i Respekt för rättigheter? och alternativrapport, var det endast en rekommendation som genomförts fullt ut: Inrättande av ett oberoende institut för mänskliga rättigheter. Vad säger FN denna gång`? Vad behöver Sverige göra 2024 och framåt för att leva upp till konventionen?

Syfte: Öka kännedomen om processen för granskning samt engagemanget för att säkerställa genomförandet av funktionsrättskonventionen.

Målgrupp: Alla som är intresserade av funktionsrätt, särskilt representanter för rättighetsbärare i civilsamhället, men även skyldighetsbärare i offentlig sektor som arbetar med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Preliminärt upplägg

  • Presentation av rekommendationerna
    Tor Gustafsson, Funktionsrätt Sverige
  • Kommentarer från olika aktörer om vilka rekommendationer som är viktigast och vad som behövs för att säkerställa genomförande av funktionsrätt genom ett systematiskt arbete.

Fler medverkande:

Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige

Ulrika Westerlund, riksdagsledamot Miljöpartiet

Malin Danielsson, riksdagsledamot Liberalerna

Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist, Utredare Diskrimineringsombudsmannen
och styrelseledamot MR-institutet.

Lästips: Rekommendationerna från FN publicerades i förhandsversion 26 mars på engelska.

Automatöversättning till Svenska av rekommendationerna

En sammanfattning förbereds och publiceras så snart som möjligt.

Länk till sändningen skickas senast dagen innan webbinariet.

Anmälan är stängd.