Webbinarium om Klagomålshantering inom SoL- och LSS – behov, problem och vägar framåt

Tid och plats

Tid: 2021-02-18 klockan 10:00 - 12:00

Plats: Digitalt via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Ansvarig: Funktionsrätt Göteborg i samarbete med Funktionsrätt Sverige

Sista anmälningsdag: är den 16 februari 2021


Välkommen till ett webbinarium som belyser behov, problem och vägar framåt för klagomålshantering inom SoL- och LSS-området!

En fungerande klagomålshantering är avgörande för enskildas möjlighet att säga ifrån när stöd- och omsorgsverksamheter brister. Men många vittnar om att dagens system för att fånga upp klagomål inte är tillräckligt.

Vilka behov behöver klagomålshanteringen kunna möta, både som verktyg i kvalitetsarbetet och som mekanism för enskilda att göra sin röst hörd? Vilka problem och dilemman kan identifieras i det system som finns idag?

Program:
Att kunna säga ifrån och bli hörd – hur funkar det idag?
Karin Gréen och My Falk, projektledare, presenterar erfarenheter, perspektiv och förslag utifrån Funktionsrätt Göteborgs Arvsfondsprojekt Tyck till.

Möjligheter och utmaningar på kommunal nivå – exempel från Västerås
Johan Crusefalk, ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västerås Stad, om möjligheter och utmaningar med att bygga upp en lokal klagomålshantering inom nuvarande reglering.

Panelsamtal: IVO, Socialstyrelsen och SKR
Den lokala klagomålshanteringen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och samspelar med IVO:s tillsyn. Hur ser IVO, Socialstyrelsen och SKR på dagens system för klagomålshantering?

Medverkande:
• Carina Vesterlind, enhetschef, Inspektionen för vård och omsorg
• Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen
• Åsa Furén-Thulin, sektionschef för avdelningen vård och omsorg, SKR

 

Webbinariet är öppet för alla intresserade – sprid gärna inbjudan!

Kontakt: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Webbinariet teckenspråkstolkas och skrivtolkas.