Webbinarium om Organisationsutredningen

Tid och plats

Tid: 2021-01-20 klockan 09:30 - 11:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mikael Klein


Formuläret är stängt, för anmälan mejla mikael.klein@funktionsratt.se

På Funktionsrätt Sveriges kongress 2017 beslutades om att göra en organisations­översyn för att förstärka samarbetet mellan nationell, regional och lokal nivå inom Funktionsrätt. En arbetsgrupp har jobbat med frågan sedan ett år tillbaka och har lämnat sin slutrapport till styrelsen som ställt sig positiv till förslagen i rapporten. Styrelsen kommer föreslå kongressen att göra de stadgeändringar som organisationsöversynen föreslagit. Styrelsens förslag sänds ut till medlems­förbund och län innan jul.

Kongressen hålls den 20 maj 2021 på distans. Medlemsförbund och län har rätt att väcka motioner till kongressen, både om styrelsens förslag eller i helt andra frågor. Motionstiden löper ut den 20 februari 2021. Samtliga kongresshandlingar, inklusive motioner och motionssvar, sänds ut till kongressens ombud en månad innan kongress. Dagen innan kongressen, den 19:e maj, planeras en länskonferens hållas, också på distans. Inbjudan till länskonferensen kommer sändas ut när programmet blivit klart.

Vid detta webbinarium den 20/1, kommer organisationsöversynens rapport att presenteras lite djupare och förslagen diskuteras. Webbinariet vänder sig till medlemsförbund och Funktionsrättsföreningar eller motsvarande på länsnivå och lokal nivå. Medverkande i webbinariet är några av de personer som ingått i arbetsgruppen som arbetat med organisationsöversynen.

Organisationsöversynens slutrapport och alla bilagor till rapporten finns att läsa här

 

Varmt välkommen!