Webbinarium: Inget fritt skolval för elever med funktionsnedsättning – vad gör vi åt det?

Tid och plats

Tid: 2021-04-14 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Digitalt via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Ansvarig: Mia Ahlgren


Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2020 genomförde vi webbinarier om rapportens innehåll. Nu tar vi nästa steg och bjuder in beslutsfattare.

Att kunna välja skola lyfts idag som en självklarhet och något alla elever ska ha möjlighet till. Men kan alla välja skola på samma villkor som andra?

I skollagen finns idag bestämmelser som innebär att elever med funktionsnedsättning kan nekas plats på en skola där andra välkomnas. Förutom att exkluderandet i sig kan leda till psykisk ohälsa, är det ett faktum att många barn med funktionsnedsättning idag inte får det stöd de har rätt till i skolan vilket riskerar allvarliga konsekvenser för såväl hälsa som möjlighet till egen försörjning. Hur den pedagogiska, fysiska och sociala tillgängligheten ser ut kan variera stort mellan skolor. Möjlighet att faktiskt kunna välja kan därför vara helt avgörande för skolgången.

Välkommen till ett webbinarium i en högaktuell fråga. Just nu bereds förslagen i betänkandet ”En mer likvärdig skola— minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” (SOU 2020:28). I det föreslås inga förändringar av dagens begränsningar. Hur rimmar det med målet om en likvärdig skola och Sveriges åtagande enligt Funktionsrättskonventionen?

Tid: 14 april kl 9.15 – 10.00 (Vi släpper in kl. 9.00 för mingel och test av teknik)

Plats: zoom

Tillgänglighet: Webbinariet direkttextas. Det spelas också in och kan ses i efterhand.

Program och medverkande:

9.15-9.20 Inledning

9.20-9.30 Josefine Svahn Rolesen, juriststudent berättar om studentrapporten  ”Fritt skolval – för vem? Skollagens regler om att neka elever med funktionsnedsättning skolval och skolskjuts i relation till elevens rättigheter enligt CRPD och CRC”. Rapporten har tagits fram genom Funktionsrätt Sveriges samarbete med Raoul Wallenberg Institutets Lund Disability Human Rights Clinic inom ramen för kursen Människorättspraktik vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Författare: Alicia Persson, Erika Redelius och Josefine Svahn Rolesen.

9.30-09.55 Panelsamtal med riksdagsledamöterna Roger Haddad (L), Kristina Axén Olin (M), Linus Sköld (S) och Annika Hirvonen (MP), samtliga från utbildningsutskottet.

9.55-10.00 Avrundning

Kontaktperson: annica.nilsson@funktionsratt.se

Frivillig förberedelse: Läs om utbildning i rapporten Respekt för rättigheter?

 

Inga fält hittades.